Okulumuz ihtiyaçları doğrultusunda organizasyon yapısına bağlı olarak insan kaynağını planlamaktadır.

Morinci Anaokulu İnsan Kaynakları

Amacımız, kurum kültürümüze uygun, görev tanımının gerektirdiği niteliklere sahip, işini seven, gelişmeye ve geliştirmeye açık, dinamik, ekip ruhuna sahip ve yenilikçi adayları bünyemize katmaktır.

Morinci Anaokulu ,olarak birlikte çalışacağımız personelleri seçme ve yerleştirme konusunda titizlikle çalışmakta, personelimize yatırım yaparak, birlikte uzun soluklu çalışmayı hedeflemekteyiz.

Okulumuza dahil olan her personel oryantasyon sürecinden geçmekte ve kurum kültürünü tanımaktadır. Morinci Anaokulu çalışanları çeşitli performans değerlendirme süreçlerinden geçmekte, performanslarını yükseltecek, kariyer planlarına katkıda bulunacak kurum içi ve kurum dışı eğitimlerle desteklenmektedir.

Çalışma şartlarının fiziksel ve sosyal olanakların iyileştirilmesi, çalışanların verimliliğinin ve etkinliğin arttırılması için gerekli önlemlerin alınması temel önceliğimizdir.

Morinci Anaokulu, eğitimin merak etmek, araştırmak, keşfetmek, farkında olmak olduğunun bilincinde, kendisini ve ait olduğu kurumu geliştirme misyonuna sahip, sorumluluk sahibi ve mutlu çalışanlarıyla çok büyük bir ailedir.